Select Page

 

 

 

 

 

 

Classes en grup

  • Mínim 4 pax-màx. 8 pax
  • Diferents nivells (segons el Marc Comú de les Llenges)
  • Continguts: els establerts al Marc Comú Europeu de les Llengües.
  • Preu: 11 €/hora