Select Page
 

 

 

 

 

 

Classes en parelles

 

  • Diferents nivells (segons el Marc Comú de les Llengües)
  • Continguts: a convenir amb els /les alumnes
  • Preu: 46 €/hora lectiva